• Deutsche Flagge
  • Deutsche Flagge

Zajišťování jakosti:

Provedením důkladné závěrečné kontroly překladu podle principu čtyř očí zaručíme nejvyšší možnou kvalitu textu. V případě potřeby jsou překlady kontrolovány rodilým mluvčím cílového jazyka.

V týmu zajistíme rozsáhlejší zakázky, které by byly pro jednoho překladatele nezvládnutelné anebo nabídneme překlady textů z dalších oborů.

Foto der Übersetzerin Jana Jadron

Jana Jadron-Wenzel
Brungsgasse 14 , D-53117 Bonn
Tel.: +49 228.2 80 96 93
Fax: +49 228.9 08 56 48
E-Mail: Jana.Jadron@arcor.de
Web:   www.jana-jadron.de

Foto der Übersetzerin Dagmar Loibl

Dagmar Loibl
Rathausplatz2, D-94259 Kirchberg i.W.
Tel.: +49 99 27 14 17
Fax: +49 99 27 14 17
E-Mail: info@uebersetzungen-loibl.de
Web:   www.uebersetzungen-loibl.de

Nepostačí-li českým úřadům překlad listiny ověřený německým soudním překladatelem, poskytne ověření tlumočnice autorizovaná soudem České republiky.

Ve spolupráci s českou kolegyní zabezpečíme nejvyšší možnou kvalitu konferenčního tlumočení. Na Vaší konferenci společně obsadíme českou kabinku, přičemž každá z nás tlumočí pokud možno do své mateřštiny.


Foto der Übersetzerin Mgr.Jitka Olearnikova

Mgr.Jitka Oleárníková
Bodenbacher Straße 30, 01277 Dresden
Tel.: +49 0172 7 97 79 31
Fax: +49 351.20 56 69 50
E-Mail: info@dolmetscher-dresden.de
Web:   www.tschechischesbuero.de