• Deutsche Flagge
  • Deutsche Flagge

Profesionální překlady do němčiny

Je pro Vás němčina "španělskou vesnicí"?

Španělská vesnice - symbol něčeho neznámého, nepochopitelného a cizího - v němčině tomu říkáme "böhmische Dörfer" neboli české vesnice.

Tento klasický překladatelský oříšek je názornou demonstrací toho, že překlad není jen prostým přenášením výrazů z jednoho jazyka do druhého a že překlady pro profesionální účely vyžadují znalosti zkušeného a kvalifikovaného překladatele. Jestli se chcete v Německu úspěšně prezentovat, svěřte své texty do rukou profesionálního překladatele, nejlépe rodilého mluvčího němčiny.

Pokud potřebujete překlad obchodní nebo společenské smlouvy, výpisu z obchodního rejstříku, pokud chcete vícejazyčnou prezentaci svých internetových stránek dosáhnout zvýšení odbytu v zahraničí, potřebujete přeložit prospekty a katalogy svých výrobků anebo hledáte soudního překladatele pro úředně ověřený překlad svých dokumentů - už nemusíte dál hledat! Vaše texty překládám v nejvyšší možné kvalitě, ve stanovené lhůtě a za přiměřené ceny. Své znalosti českého jazyka jsem získala během několikaletého pobytu v České republice. Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Karlovy univerzity v Praze a v dlouholeté profesní praxi jsem získala bohaté zkušenosti jako tlumočnice a překladatelka českého jazyka.

A pokud budete při jednání s obchodními partnery, na konferenci nebo na veletrhu v Německu potřebovat spolehlivou tlumočnici, budu Vám ráda k dispozici.