• Deutsche Flagge
 • Deutsche Flagge

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Pokud dostanete v rámci mé webové nabídky příležitost zadat osobní či obchodní údaje, (emailovou adresu, jméno, adresu), bude uvedení těchto údajů ze strany uživatele zcela dobrovolné. Využití všech nabízených služeb je možné – pokud to je pro Mrusek Translations technicky možné a přijatelné – také bez uvedení těchto údajů. Ochrana Vašich osobních údajů je pro mě velmi důležitá. § 13 odst. 1 německého zákona o elektronických komunikacích (TMG) mě zavazuje Vás informovat o způsobu, rozsahu a účelu shromažďování a využití dat. Prosím Vás proto, abyste si toto prohlášení o ochraně osobních údajů pečlivě přečetli. Kromě toho poukazuji také na všeobecné obchodní podmínky.

Základní ustanovení a právo uplatnit námitku

 1. Moje internetové stránky můžete navštívit zásadně bez uvedení jména. Dozvím se pouze názvu Vašeho poskytovatele internetového připojení (ISP), webovou stránku, ze které mě navštívíte a konkrétní stránku, kterou navštívíte. Tyto informace jsou používány ke statistickým účelům, přičemž Vy jako jednotlivý uživatel zůstanete anonymní.
 2. Zachovám naprostou důvěrnost Vašich u mě uložených dat. Údaje budou předávány třetím osobám pouze v rozsahu nutném k plnění smlouvy. Zásadně nebudou použity k účelům reklamním ani k průzkumu trhu.
 3. Jako objednavatel, příjemce faktury nebo plnění výslovně souhlasíte se shromažďováním, zpracováním a užitím Vašich osobních údajů. Souhlas s uložením a zpracováním Vašich údajů můžete kdykoli odvolat písemně nebo přeposláním e-mailu na info@mrusek-translations.de. Nato budou veškeré údaje, které nebudou nutné k plnění nevyřízených zakázek nebo které nemusí být uloženy v rámci zásad vedení řádného účetnictví do konce zákonem stanovené archivační doby, neodkladně odstraněny.
 4. Toto prohlášení zahrnuje i využití Vašich osobních údajů, které obdržím od obchodních partnerů.

Shromažďování a používání osobních údajů

Nevyžaduji od návštěvníků těchto internetových stránek žádné osobní údaje, ledaže se na mě obrátíte prostřednictvím vyplnění kontaktního formuláře. V takzvaných log souborech jsou však prohlížečem automaticky předávány údaje, jako např.:
 • typ / verze prohlížeče
 • používaný operační systém
 • HTTP referrer (předtím navštívená stránka)
 • hostname počítače, ze kterého mé stránky navštívíte (IP adresa)
 • čas serverového dotazu
Tyto údaje jsou automaticky shromažďovány a ukládány, nemohou být však přiřazeny konkrétním osobám.

Cookies

Webová nabídka je založena tak, že v zásadě žádné cookie neukládá.

Předávání údajů třetím osobám

 • Vaše osobní údaje nebudu prodávat či pronajímat třetím osobám.
 • Vaše osobní údaje předám třetím osobám pouze tehdy, pokud: a. dáte k předání předem souhlas nebo b. budu k tomu nucena z důvodu úředního či soudního nařízení nebo c. to bude vyžadovat plnění smlouvy nebo kontrola bonity.
 • Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám také v případě, že to bude nutné k zabránění zneužití mých nabídek a služeb, a to především užití v rozporu se všeobecnými obchodními podmínkami nebo se zvláštními podmínkami pro užívání.

Externí odkazy

K Vaší optimální informaci naleznete na mých webových stránkách odkazy na stránky třetích osob. Pokud to není zřejmé, upozorňuji Vás na to, že se jedná o externí odkaz. Mrusek-Translations nemá žádný vliv na obsah a formu stránek jiných poskytovatelů.

Podrobnosti o zpracování a ochraně osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) naleznete – zatím pouze v německém jazyce – zde. Překlad do češtiny se připravuje. Děkuji za pochopení.

Máte další otázky k tématu ochrana osobních údajů?

Ráda odpovím na Vaše otázky týkající se ochrany osobních údajů. Napište mi k tomu e-mail na info@mrusek-translations.de.
Profesní sítě a organizace
Xing-Logo Logo des Bundesverbandes der Dolmetscher und Übersetzer
Rychlý kontakt

Tel.: +49 34298.62686
Fax: +49 34298.62688
Mob.: +49 177.5380484
info@mrusek-translations.de

Mapa